Certifierade tillverkare

Företagen är certifierade av Svenskt Trä efter att ha genomgått tredjepartskontroll utförd av beroende kontrollant. Kontrollen säkerställer att den godkända tillverkaren använder sig av trä av god kvalitet och kvalitetssäkrade färgsystem, har etablerade rutiner för tillverkningskontroll och individmärker de industriellt ytbehandlade panelbrädorna enligt gällande certifieringsregler. För att beställa CMP-godkända industriellt ytbehandlade panelbrädor, ta kontakt med någon av de certifierade företagen.

Företagsnamn Hemsida Telefon Adress Certifikatnummer
Sveden Trä AB www.svedentra.se 010 471 91 73

Kyrkbyvägen 4 
780 50 Vansbro

001
Lida Timber AB www.lidatimber.se 0371 366 50

Hestravägen 37
330 26 Burseryd

002
Södra Wood AB www.sodra.com 0470 890 00

Södra Wood Långasjö, 
361 95 Långasjö 

003

 

Exempel på tillverkningskontroll av påläggningsmängd färg genom vägning. Foto: Sveden Trä AB Exempel på tillverkningskontroll av påläggningsmängd färg genom vägning. Foto: Sveden Trä AB