Genom att använda svenskttra.se accepterar du vår användning av kakor.

Universeum

Typ: Byggnader med stor spännvid
Antal våningar: 5
Kommun: Göteborg
Byggyta: 10 700
Produktionsår: 2001
Arkitekt: Wingårdh Arkitektkontor AB, Göteborg
Konstruktör: FB Engineering AB
Entreprenör: Tuve Bygg (generalentreprenad), Skanska (schakt och grund),
Moelven Töreboda (limträ)
Snözon: 1,5
 
Entrédelen till Universeum är kanske Sveriges mest spektakulära träbyggnad. Här visas, närmast övertydligt, att det går att bygga stora konstruktioner i trä. Användningen av materialet är kompromisslöst, avskalat och konsekvent och visar på en önskan att utforska dess yttersta gräns. Den djärvt utskjutande fackverkskonstruktionen och fasadens kombination av glas/plast och trä har med rätta blivit ett signum för husets exteriör och den kraftfulla pelarkonstruktionen i entréhallen det interiöra kännetecknet.
 
Huset är friskt, fräckt och spännande snarare än vackert. Dess robusta karaktär understryker Universeums ambition att inspirera till experiment och tillåtande kreativitet.