Lennart och Alfhild Gabrielssons stiftelse

Nu kan du söka bidrag ur Lennart och Alfhild Gabrielssons stiftelse. Stiftelsen grundades 1986 av Lennart Gabrielsson som under många år var styrelseordförande i före detta Svenska Trävaruexportföreningen, numera Skogsindustrierna.

Stiftelsen lämnar bidrag till personer under 35 år, som är anställda i företag med anknytning till export av trävaror. Avsikten är att främja merkantil och teknisk förkovran genom studier / praktiktjänstgöring i Sverige eller i andra länder. Även ungdomar som studerar för framtida arbete inom branschen är välkomna att söka bidrag. Anslag till rena språkstudier utdelas inte.

Här fyller du i din ansökningsblankett, som ska innehålla en detaljerad redovisning av projektet och en kostnadsplan.

Skicka din ansökan till:
Lennart och Alfhild Gabrielssons stiftelse
c/o Skogsindustrierna
Marie Åsell
Box 55525
102 04 Stockholm

Vid frågor kontakta Marie på e-postadress marie.asell@svenskttra.se

Efter avslutade studier / praktiktjänstgöring ska stipendiaterna lämna en skriftlig rapport till stiftelsen.

Välkommen med din ansökan.