Mässor

Delta på internationella mässor med Svenskt Trä

Svenskt Trä planerar att delta med egen monter på följande internationella mässor tillsammans med våra medlemsföretag. Medlemsföretagen erbjuds att delta i Svenskt Träs monter med personal, logotyp och informationsmaterial. En inbjudan skickas ut separat till medlemsföretagen inför varje mässa.

  • Vietnam Wood, Ho Chi Minh, 18-21 oktober 2017: en separat inbjudan kommer att skickas ut till medlemsföretagen cirka ett halvår före mässan.
  •  India Wood, Bangalore, 8-12 mars 2018 (preliminära datum): en separat inbjudan kommer att skickas ut till medlemsföretagen cirka ett halvår före mässan.

Genom att använda svenskttra.se accepterar du vår användning av kakor.