Om trä

Trä är ett naturligt, hållbart och återvinningsbart material med många användningsområden.

Trä har sedan länge en självklar plats i våra hem och trädgårdar i form av golv, lister, panel, trallvirke, virke för staket och stolpar mm.

Trä är också ett uppskattat och beprövat byggmaterial. Idag byggs cirka 90 procen av enfamiljshusen i trä. Vad avser flervåningshusen är trä ett material på stark frammarsch inom modernt byggande och idag byggs nästan 20 procent av flervåningshusen med trästomme. Trä används även i andra konstruktioner till exempel som bärande konstruktion i hallbyggnader (40 procent av nybyggnationerna) och broar (20 procent av nybyggnationerna).