Publikationer

Svenskt Trä verkar för kunskapsspridning, inspiration och utveckling som rör trä, träprodukter och träbyggande. Här hittar du skrifter med information om trä och träbyggande.

Är du student? Be då din lärare att beställa en hel klassuppsättning.