Drift och underhåll av limträ

Broschyren ”Drift och underhåll av limträ” ger information om hur man ska underhålla limträet på ett korrekt sätt. ”Drift och underhåll av limträ” informerar också om ytbehandling, underhållsplanering, underhållsbesiktning av limträ samt underhållsmålning.

 Trycksaken ”Drift och underhåll av limträ” finns hos alla bygg- och trävaruhandlare eller limträtillverkare anslutna till Svenskt Trä. 

Läs den här

"Drift och underhåll av limträ"

Beställ i tryckt format

Prislista Exklusive moms Inklusive moms
1- exemplar/beställning 5:00 kr/st 5:30 kr/st


En expeditionsavgift på 25 kronor exklusive moms (25 %) (31:25 kronor inklusive moms) debiteras på varje beställning oberoende av antal beställda publikationer. Expeditionsavgiften täcker kostnaden för hantering, fakturering och emballage. Bokmomsen är 6 %. Frakt tillkommer.

 

 

Kryssa för vilka publikationer du vill beställa
Är du student? Be då din lärare att beställa en hel klassuppsättning.
* Obligatoriska uppgifter