Handbok flervåningshus i trä

Med denna bok vill författarna ge en översikt av de erfarenheter och framsteg som åstadkommits under de senaste åren inom byggandet av flervåningshus i trä.

Innehållet är strukturerat med hänsyn till de frågeställningar som en beställare
ställs inför vid byggande av flervånings trähus för första gången. Vidare
vill vi göra befintlig kunskap tillgänglig för svenska tillverkare och projektörer
av träelement till hus, vilket kan uppmuntra flera aktörer att utveckla sin
nuvarande verksamhet till att även omfatta komponenter till flervåningshus i
trä eller hela hus.

I boken ges en beskrivning av allt från processen kring byggandet till tekniska
aspekter samt många spännande exempel på genomförda objekt. Något som
visar på den stora mångfald av möjligheter som flervånings bostadshus i trä
erbjuder.

Boken är på 80 sidor.

Läs den här

"Handbok för beställare och projektörer av flervånings bostadshus i trä"

Beställ i tryckt format

Boken är kostnadsfri.

Kryssa för vilka publikationer du vill beställa
Är du student? Be då din lärare att beställa en hel klassuppsättning.
* Obligatoriska uppgifter