Hantera limträ rätt

I broschyren "Hantera limträ rätt" får du information om hur limträ ska hanteras på byggarbetsplatsen. Limträ har god beständighet - förutsatt att det hanteras rätt ända tills det är inbyggt i konstruktionen. På väg till inbyggnad måste det bland annat skyddas mot nederbörd, solstrålning, smuts och markfukt.

Trycksaken "Hantera limträ rätt" finns hos alla bygg- och trävaruhandlare anslutna till Svenskt Trä. 

Tanken är att broschyren "Hantera limträ rätt" levereras av bygg- och trävaruhandeln till byggarbetsplatsen tillsammans med följesedeln. Med varje folder följer en dekal som fästs på limträelementen. På dekalen finns en sammanfattning med instruktioner för hur limträ ska lagras, samt möjlighet att fylla i limträets fuktkvot vid leverans.

Läs den här

"Hantera limträ rätt"

Beställ i tryckt format

Prislista Exklusive moms Inklusive moms
1- exemplar/beställning 5:00 kr/st 5:30 kr/st


En expeditionsavgift på 36 kr exkl. moms (25 %) (45 kr inkl. moms) debiteras på varje beställning oberoende av antal beställda publikationer. Expeditionsavgiften täcker kostnaden för hantering, fakturering och emballage. Bokmomsen är 6 %. Frakt tillkommer.

 

Kryssa för vilka publikationer du vill beställa
Är du student? Be då din lärare att beställa en hel klassuppsättning.
* Obligatoriska uppgifter