Limträ PocketGuide

"Limträ PocketGuide" är en fickhandbok på 36 sidor (A6-format) som innehåller fakta och anvisningar om limträ. Byggentreprenören, hantverkaren eller konsumenten får genom pocketguiden all väsentlig information om limträ - uppbyggnad, produktsortiment samt en hel del tekniska råd och anvisningar för tillämpning och användning.

Läs den här

 

Beställ i tryckt format

Prislista Exklusive moms Inklusive moms
1- exemplar/beställning 40:00 kr/st 42:40 kr/st


En expeditionsavgift på 36 kr exkl. moms (25 %) (45 kr inkl. moms) debiteras på varje beställning oberoende av antal beställda publikationer. Expeditionsavgiften täcker kostnaden för hantering, fakturering och emballage. Bokmomsen är 6 %. Frakt tillkommer.

 

Kryssa för vilka publikationer du vill beställa
Är du student? Be då din lärare att beställa en hel klassuppsättning.
* Obligatoriska uppgifter