Limträhandbok Del 1-3

Limträhandbok Del 1-3 är resultatet av ett samarbete mellan limträtillverkare och deras branschorganisationer i Finland, Norge och Sverige. Limträhandböckerna finns i tre språkversioner – finska, norska och svenska. Innehållet har anpassats till Eurokod 5 med tillhörande nationellt anpassningsdokument, NA. Detta är den femte omarbetade utgåvan sedan den första versionen gavs ut.

  • Limträhandbok Del 1 behandlar fakta om limträ och vägledning vid projektering.
    Boken riktar sig i första hand till arkitekter, konstruktörer och bygg- och trävaruhandeln men är lämplig även i undervisningen vid högskolor och universitet. Innehållet omfattar fakta om limträ och nödvändiga underlag för projektering med limträ. Limträhandbok Del 1 omfattar 88 sidor och är i A4-format.
  • Limträhandbok Del 2 innehåller konstruktionsberäkningar för statisk dimensionering av limträ. Skriven för byggnadskonstruktörer, men passar även vid undervisning i konstruktionsteknik vid högskolor och universitet. Limträhandbok Del 2 omfattar 268 sidor och är i A4-format.
  • Limträhandbok Del 3 – beräkningsexempel för de vanligaste limträkonstruktionerna. Omfattar ett stort antal tabeller. Riktar sig till byggnadskonstruktörer. Är även lämplig att använda vid undervisning av konstruktionsteknik vid högskolor och universitet. Limträhandbok Del 3 omfattar 224 sidor och är i A4-format.

Läs Limträhandbok Del 1-3 i pdf här

Beställ Limträhandbok Del 1-3 i tryckt format

Observera att Limträhandbok Del 1-3 säljs i separata exemplar av respektive del eller samlade i ett set som omfattar ett exemplar av varje del.

Prislista Limträhandbok Del 1 Exklusive moms Inklusive moms
1-7 exemplar/beställning 149:00 kr/st 157:94 kr/st
8-50 exemplar/beställning 95:00 kr/st 100:70 kr/st

 

Prislista Limträhandbok Del 2 Exklusive moms Inklusive moms
1-2 exemplar/beställning 395:00 kr/st 418:70 kr/st
3-15 exemplar/beställning 295:00 kr/st 312:70 kr/st

 

Prislista Limträhandbok Del 3 Exklusive moms Inklusive moms
1-2 exemplar/beställning 295:00 kr/st 312:70 kr/st
3-15 exemplar/beställning 195:00 kr/st 206:70 kr/st

 

Prislista Limträhandbok Del 1-3 Exklusive moms Inklusive moms
1 set/beställning 695:00 kr/set 736:70 kr/set
2-7 set/beställning 495:00 kr/set 524:70 kr/set
8-12 set/beställning 395:00 kr/set 418:70 kr/set

 

En expeditionsavgift på 36 kr exkl. moms (25 %) (45 kr inkl. moms) debiteras på varje beställning oberoende av antal beställda publikationer. Expeditionsavgiften täcker kostnaden för hantering, fakturering och emballage. Bokmomsen är 6 %. Frakt tillkommer.

Kryssa för vilka publikationer du vill beställa
Är du student? Be då din lärare att beställa en hel klassuppsättning.
* Obligatoriska uppgifter