Tackla klimatförändringarna

Här finns information om Europas träindustri, Europas skogar, kolets kretslopp och hur användningen av trä kan bidra till att minska växthuseffekten.

Läs den här

Beställ den i tryckt format

Kryssa för vilka publikationer du vill beställa
Är du student? Be då din lärare att beställa en hel klassuppsättning.
* Obligatoriska uppgifter