Trä - Ett medvetet val

Av alla byggnadsmaterial intar trä en särställning. Det är ett förnybart och ekologiskt, miljövänligt och klimatsmart material. Som det skogsland Sverige är har vi en fantastisk möjlighet att vara en del av lösningen på viktiga frågor kring klimat och miljö. Du som använder träprodukter spelar också en viktig roll, för när du väljer trä, väljer du också ett material med en hel rad miljö­fördelar. Ett riktigt bra val på många sätt, med andra ord.

Läs den här

"Trä - Ett medvetet val"

Beställ i tryckt format

 Skriften är kostnadsfri.

Kryssa för vilka publikationer du vill beställa
Är du student? Be då din lärare att beställa en hel klassuppsättning.
* Obligatoriska uppgifter