Beställ träprisböcker - Arkitektur i trä

Boken ”Arkitektur i trä – Träpriset” ges ut i samband med utdelningen av Träpriset. I varje bok presenteras de tio nominerade bidragen med beskrivning, bilder och ritningar.

” Vad är det de säger egentligen, de passionerade träbyggarna och arkitekterna? Känslan, stämningen, doften i en träbyggnad, kopplingen till den nordiska identiteten med vidsträckta skogar, den historiska traditionen, kort sagt den emotionella dimensionen. Den andra är den rationella dimensionen; snabbt att bygga, minimal klimatpåverkan, de ofta lägre kostnaderna, möjligheten att återvinna, de oändliga möjligheterna till olika konstruktioner och arkitektoniska uttryck."
/ Juryn för Träpriset 2016

Arkitektur i trä 2016 gavs ut i samband med Träprisgalan den 9 mars i Stockholm där Träpriset 2016 delades ut. I boken presenteras de nominerade bidragen med bilder av Åke E:son Lindman, ritningar och beskrivande text av arkitekten samt juryns motivering. Byggnaderna representerar olika storlekar, typer och användningsområden. Träpriset är ett arkitekturpris instiftat av Svenskt Trä, en verksamhet inom Skogsindustrierna. Det delas ut vart fjärde år, till en byggnad som representerar god svensk arkitektur i trä och som speglar och utvecklar tiden vi lever i.

Arkitektur i trä - Träpriset 2016

Emils Backe - Trosa
Fritidshus Kyrkesund - Tjörn
Ljungdalen - Härjedalen
Mölle by the sea - Höganäs
Naturum Tåkern - Väderstad
Råå förskola - Helsingborg
Skagershuset - Årsta, Stockholm
Strandparken - Sundbyberg
Trätorn, Norra Länken - Stockholm
Ville Eder-Hederus - Nacka
 
 

Beställ i tryckt format här

Arkitektur i trä - Träpriset 2016 svensk/engelsk
Arkitektur i trä - Träpriset 2012, engelsk
Arkitektur i trä - Träpriset 2008, svensk
Arkitektur i trä - Träpriset 2004, svensk