Träpriset 2020

Inlämningskriterier:

  • Byggnaden ska vara uppförd i Sverige
  • Trä ska helt eller i kombination med andra material ingå i den bärande konstruktionen
  • Byggnaden ska ha färdigställts högst fyra år innan inlämnandet till tävlingen
  • Byggnaden ska inte tidigare ha medverkat i Träpristävlingen
  • Byggnaden behöver vara helt färdigställd till fotograferingen sommaren 2019.

Träpriset tilldelas vart fjärde år ett nytt byggnadsverk som uppförts i Sverige och som innehar särskilda arkitektoniska kvalitéer. Byggnaden kan vara ett hus, en bro eller en anläggning där trä använts på ett korrekt sätt som tillvaratar träets möjligheter och samtidigt speglar eller utvecklar den svenska arkitekturtraditionen. Trämaterialet ska ingå i byggnadens bärande konstruktion och detta kan vara i kombination med andra material.

Genom att använda svenskttra.se accepterar du vår användning av kakor. Vi värnar om personlig integritet vilket innebär att dina personuppgifter alltid hanteras på ett ansvarsfullt sätt. Läs vår integritetspolicy.