Älvsbackabron

Information

Arkitekt och konstruktör:
Martinsons Träbroar AB
Gång och cykelbro
Skellefteå kommun