Lidingövallen

Information

Arkitekt: Dinell Johansson
Fotbollsläktare, Café och Kansli
Lidingö kommun