Biutrymme på Olsabacken

Information

Arkitekt: Magnus Karlsson
Mindre byggnad
Växjö kommun