Väderskydd på Grinda

Information

Arkitekt: White arkitekter
Utomhusmiljö
Värmdö kommun