Referenser

Vid utfärdande av nytt Godkännandebevis och ny Märkningsrätt samt vid uppdatering av dessa certifieringsregler ska, vid den tidpunkten, gällande utgåva av nedanstående referenser beaktas.

Standarder - Trävara

Standarder - Fingerskarvning, lim och limning

Standarder - Färg och ytbehandling

Övriga referenser

AMA Hus 18 kapitel LCS – Byggplatsmålning av hus. Allmän material- och arbetsbeskrivning för husbyggnadsarbeten. AB Svensk Byggtjänst, 2018.
 
AMA Hus 18 kapitel HSD.16 – Synlig vägg- och takpanel samt lister utomhus. Allmän material och arbetsbeskrivning för husbyggnadsarbeten. AB Svensk Byggtjänst, 2018.
 
Att välja trä. Nionde utgåvan. Svenskt Trä/Föreningen Sveriges Skogsindustrier. Stockholm, 2013.
 
CMP-systemet. www.cmp.se [2017-01-01]
 
Godkända trälim för tillverkning av ämnen till fönster och ytterdörrar. Senast reviderad 2015-10-12. RISE.
Tillgänglig: https://www.sp.se/sv/index/services/glueing/Documents/Limlista%2020151012.pdf [2017-01-01]
 
Lim testet og godkjent for produksjon av konstruksjonslimtre og fingerskjøtt konstruksjonslast i Norge, Sverige, Finland og Danmark. Norsk Treteknisk Institutt. Senast reviderad 2012-08-09.
Tillgänglig: http://www.treteknisk.no/resources/filer/sertifisering-ce-merking/Limliste.pdf [2017-01-01]
 
TräGuiden. Svenskt Trä/Föreningen Sveriges Skogsindustrier.
Tillgänglig: www.traguiden.se [2017-01-01]
 
Svenskt Träs Produktkatalog. Ytterpanelbrädor – Behandlad.
Tillgänglig: https://www.traprodukter.se/ [2022-01-01]
 

Du kanske också vill läsa ...

Genom att använda svenskttra.se accepterar du vår användning av kakor. Vi värnar om personlig integritet vilket innebär att dina personuppgifter alltid hanteras på ett ansvarsfullt sätt. Läs vår integritetspolicy.