Kvalitet

CMP-godkända panelbrädor är av högre kvalitet än vanliga utvändiga panelbrädor

Förutsättningarna för en målad träfasads långsiktiga hållbarhet och utseende skapas vid den första målningen. Genom att använda CMP-godkända panelbrädor garanteras att målningen genomförs på rena och torra träytor från virke som finsågats maximalt fyra veckor innan målningen utförs. Under tiden mellan finsågning och målning samt efter målning förvaras panelbrädorna femsidigt täckta, under tak skyddade mot nederbörd, solljus, smuts och markfukt. Träråvaran för CMP-godkända panelbrädor är av högre kvalitet än vanliga utvändiga panelbrädor. Genom strängare sorteringsregler begränsas förekomsten av egenskaper som har negativ inverkan på färgens förmåga att fästa och bestå. Färgerna läggs på i jämna och heltäckande skikt med precis rätt tjocklek under optimala förhållanden. Det gör att rätt mängd färg används samt att ett enhetligt resultat uppnås.

CMP-godkända tillverkare genomför noggrann egenkontroll av träråvara, färg, tillverkning, emballering, lagring och dokumentation. Hela processen och de ytbehandlade panelbrädorna är oberoende certifierade och kontrolleras regelbundet av externa besiktningspersoner.

Du kanske också vill läsa ...

Genom att använda svenskttra.se accepterar du vår användning av kakor. Vi värnar om personlig integritet vilket innebär att dina personuppgifter alltid hanteras på ett ansvarsfullt sätt. Läs vår integritetspolicy.