Leverantörer CMP

Karta över alla CMP-leverantörer

Företagen är certifierade av Svenskt Trä efter att ha genomgått tredjepartskontroll utförd av oberoende kontrollant. Kontrollen säkerställer att den godkända tillverkaren använder sig av trä av god kvalitet och kvalitetssäkrade färgsystem, har etablerade rutiner för tillverkningskontroll och individmärker de industriellt ytbehandlade panelbrädorna enligt gällande certifieringsregler. För att beställa CMP-godkända industriellt ytbehandlade panelbrädor, ta kontakt med någon av de certifierade företagen.

Vi rekommenderar att du använder den senaste versionen av någon av följande webbläsare med våra internettjänster:
  • Google Chrome
  • Apple Safari
  • Mozilla Firefox
  • Microsoft Edge

    Resultat

      Genom att använda svenskttra.se accepterar du vår användning av kakor. Vi värnar om personlig integritet vilket innebär att dina personuppgifter alltid hanteras på ett ansvarsfullt sätt. Läs vår integritetspolicy.