Referenser

Vid utfärdande av nytt Godkännandebevis och ny Märkningsrätt samt vid uppdatering av dessa certifieringsregler ska, vid den tidpunkten, gällande utgåva av nedanstående referenser beaktas.

Standarder - Trävara

Standarder - Fingerskarvning, lim och limning

Standarder - Färg och ytbehandling

Övriga referenser

AMA Hus 18 kapitel LCS – Byggplatsmålning av hus. Allmän material- och arbetsbeskrivning för husbyggnadsarbeten. AB Svensk Byggtjänst, 2018.
 
AMA Hus 18 kapitel HSD.16 – Synlig vägg- och takpanel samt lister utomhus. Allmän material och arbetsbeskrivning för husbyggnadsarbeten. AB Svensk Byggtjänst, 2018.
 
Att välja trä. Nionde utgåvan. Svenskt Trä/Föreningen Sveriges Skogsindustrier. Stockholm, 2013.
 
CMP-systemet. [2017-01-01]
 
Godkända trälim för tillverkning av ämnen till fönster och ytterdörrar. Senast reviderad 2015-10-12. RISE.
Tillgänglig: https://www.sp.se/sv/index/services/glueing/Documents/Limlista%2020151012.pdf [2017-01-01]
 
Lim testet og godkjent for produksjon av konstruksjonslimtre og fingerskjøtt konstruksjonslast i Norge, Sverige, Finland og Danmark. Norsk Treteknisk Institutt. Senast reviderad 2012-08-09.
Tillgänglig: http://www.treteknisk.no/resources/filer/sertifisering-ce-merking/Limliste.pdf [2017-01-01]
 
TräGuiden. Svenskt Trä/Föreningen Sveriges Skogsindustrier.
Tillgänglig: www.traguiden.se [2017-01-01]
 
Svenskt Träs Produktkatalog. Ytterpanelbrädor – Behandlad.
Tillgänglig: https://www.traprodukter.se/ [2022-01-01]
 

Du kanske också vill läsa ...

Få inspiration och nyheter från oss

Anmäl dig och få information om bland annat publikationer och seminarier från Svenskt Trä via e-post

Anmäl dig för att få inspiration