Sortiment

Raka limträelement med rektangulärt tvärsnitt och med utseendekvalitet Renhyvlade, ytor lagerhålls i varierande omfattning i längder upp till 12 meter och med tvärsnittsmått enligt tabellen nedan. Limträ med A ≥ 90 mm och B < 180 mm (upp till tre lameller) har hållfasthetsklass GL30h (h = homogeneous,homogent limträ) medan limträ med A ≥ 90 mm och B ≥ 180 mm (fyra lameller eller fler) har hållfasthetsklass GL30c (c = combined, kombinerat limträ).

Element med A < 90 mm och h ≥ 180 mm (fyra lameller eller fler), så kallad klyvsågad limträbalk, har hållfasthetsklass GL28cs (cs = combined split, kombinerat klyvsågat limträ). Beteckning för klyvbalk är gemensam för de nordiska länderna. Andra tvärsnittsmått, hållfasthetsklasser, utseendekvaliteter eller större längder kan beställas.

Breddmåttet A är dock minst 38 mm och förhållandet höjd/bredd får enligt SS-EN 14080 INTE överstiga 8/1.

Limningsklass är Limtyp I, vilket innebär att lagerprodukter kan användas oberoende av omgivande klimat, dock ej oskyddat mot nederbörd och stark solstrålning.


Tvärsnittsmått A x B för lagerprodukter av limträ. Längder upp till 12 m finns normalt i lager. Observera att angivna mått är nominella mått i mm. Måtten gäller vid en fuktkvot motsvarande referensfuktkvoten 16 procent och för limträ med utseendeklass Renhyvlade ytor.

Hållfasthetsklasser:

Limträelement

Hållfasthetsklass

b ≥ 90h < 180 (upp till tre lameller)
b ≥ 90h ≥ 180 (fyra lameller eller fler)
b < 90h < 180 (upp till tre lameller)
b < 90h ≥ 180 (fyra lameller eller fler)
GL30h
GL30c
GL28hs
GL28cs

Tabellerna nedan visar lagersortiment för limträ tillverkat i Sverige.

Nedanstående dimensioner finns normalt i lager hos tillverkare av limträ i Sverige. Längder upp till 12 m. Fler dimensioner än de här angivna kan vara lagerförda hos limträleverantören. Andra dimensioner kan beställas (för raka element ärB = n x 45 mm).

Lagersortiment limträbalkar

 • Lagersortiment för limträ, tillverkat enligt SS-EN 14080.
 • Renhyvlade, ej lagade ytor.
 • Fyra fasade hörn.
 • Obehandlade.
 • Limtyp I.
 • Dimensioner och hållfasthetsklasser enligt tabell nedan.

Hållfasthetsklass
GL28cs
A x B

Hållfasthetsklass
GL30c
A x B

42 x 180
225
270

56 x 225
270

66 x 270
315

90 x 180
225
270
315
360
405
450
115 x 180
225
270
315
360
405
450
495
630
140 x 225
270
315
360
405

 

Lagersortiment limträpelare

 • Lagersortiment för limträ, tillverkat enligt SS-EN 14080.
 • Renhyvlade, ej lagade ytor.
 • Fyra fasade hörn.
 • Obehandlade.
 • Limtyp I.
 • Dimensioner och hållfasthetsklass enligt tabell nedan.

Hållfasthetsklass
GL30h
A x B

90 x 90

115 x
115

140 x
135
140

165 x
165

 

Limträpanel, stående*

 • En finsågad framsida.
 • Tre hyvlade sidor.
 • Faserna och falsen är rillade.

A x B     C (täckande bredd)

25 x       200
225        300
325 

* ej svenskt standard.

 

Limträpanel, liggande*

 • En finsågad framsida.
 • Tre hyvlade sidor.
 • Faserna och falsen är rillade.

A x B     C (täckande bredd)
25 x       200
225        300
325
* ej svensk standard.

 

Limträ kan tillverkas som raka eller krökta element. Den vanligaste tvärsnittsformen är rektangulär men även andra tvärsnittsformer kan tillverkas på beställning, till exempel håltvärsnitt.


Raka element tillverkas som balkar eller pelare.


Krökta element tillverkas som balkar, ramar eller bågar.


Treledsram med fingerskarvade ramhörn.

Lagersortimentet i Sverige är anpassat till träbranschens gemensamma referensregister VilmaBas för egenskapsdeklarerade träprodukter. Läs mer påwww.vilmabas.se.

Utseende

En av fördelarna med limträ är att det är estetiskt tilltalande och miljöskapande. Därför används limträ oftast synligt. Limträprodukter kan tillverkas i olika utseendeklasser. Det handlar först och främst om limträproduktens ytbearbetning. Standardkvalitet är Renhyvlade ytor.


Renhyvlade ytor är standardkvalitet på limträprodukter.

Renhyvlade ytor – limträprodukternas höjdsidor måste vara helt och hållet bearbetade med hyvel eller dylikt. Smärre ytliga defekter kan förekomma. Används vid höga krav på utseendet, till exempel för offentliga lokaler och bostäder.

Observera! Detta är standard vid leverans av limträprodukter.

Du kanske också vill läsa ...

Genom att använda svenskttra.se accepterar du vår användning av kakor. Vi värnar om personlig integritet vilket innebär att dina personuppgifter alltid hanteras på ett ansvarsfullt sätt. Läs vår integritetspolicy.