Nya regler för producentansvar träförpackningar

Det är nya regler kring producentansvar för träförpackningar som gäller från 1 januari 2021

Samtliga företag som tillverkar, importerar eller använder träförpackningar ska registrera sig hos Naturvårdsverket som producent.

Det innebär bland annat att en tillsynsavgift på 500 kronor ska betalas till Naturvårdsverket. Detta gäller alla oavsett om man är medlem i Träförpackningskommittén eller inte. De företag som redan är registrerade för andra typer av förpackningar, exempelvis well, kan använda sig av den registrering de redan har.

Ibland presenteras Svenskt Trä som ett materialbolag, vilket inte är korrekt. Svenskt Trä och Träförpackningskommittén ansvarar bara för rapporteringen för sina medlemmars räkning.

Statistiken för medlemmarna i Träförpackningskommittén kommer som vanligt att samlas in via Svenskt Trä.

Blanketten finns på Naturvårdsverkets hemsida. Till våra medlemmar distribueras den internt. Även de företag som är kunder till våra medlemsföretag fångas upp av vår statistik och kan hänvisa till den.

Företag som inte är medlemmar i Träförpackningskommittén ska lämna sin produktionsstatistik direkt till Naturvårdsverket. Blanketten ska vara ifylld och lämnad till Naturvårdsverket senast 31 mars 2021.
Enligt Naturvårdsverkets hemsida kan det företag som inte lämnar produktionsstatistik i tid åläggas en sanktionsavgift på 10.000 kronor.

För att bli medlem i Träförpackningskommittén kontaktar du Verksamhetsansvarig Bengt Friberg.

Genom att använda svenskttra.se accepterar du vår användning av kakor. Vi värnar om personlig integritet vilket innebär att dina personuppgifter alltid hanteras på ett ansvarsfullt sätt. Läs vår integritetspolicy.