Ett bra val kan bli ännu bättre

I Sverige har vi en nationell skogsvårdslagstiftning som säkrar både biologisk mångfald och god virkesavkastning. Tanken är att skogen ska erbjuda livsrum för många olika arter, inte bara de virkesproducerande träden. Utöver lagstiftningen finns även andra internationella och frivilliga system. Systemen kallas certifiering av skogsbruk och är på stark frammarsch både bland skogsägare och industri.

Anledningen till att man började med skogscertifie­ring var för att hindra den kraftiga avskogningen i tropikerna.

I Sverige ligger vi redan långt framme när det gäller att ta hand om vår skog och de flesta av våra skogsägare lever redan upp till de standardkrav som ställs vid en certifiering. Därför är det extra viktigt att välja certifierat virke och certifierade produk­ter när det handlar om tropiska träslag från andra länder. Produkter från certifierade skogar är märkta med symbolen för FSC, Forest Stewardship Council, eller PEFC, Programme for the Endorsement of Forest Certification schemes.
 
Märkningen gör det möjligt för dig som konsu­ment att göra ett ännu bättre val när du står inför att köpa träprodukter. Antalet märkta varor ökar stadigt och du kan alltid fråga försäljaren om det finns certifierade produkter.

Genom att använda svenskttra.se accepterar du vår användning av kakor. Vi värnar om personlig integritet vilket innebär att dina personuppgifter alltid hanteras på ett ansvarsfullt sätt. Läs vår integritetspolicy.