Foto: Johan Ardefors

Trä är välbefinnande

Trä har en positiv inverkan på inneklimatet och reglerar temperatur, fukt och ljus på ett bra sätt. Träinredning kan ge ett ökat välbefinnande och studier tyder på att trä kan ge både lägre hjärtfrekvens och blodtryck och därmed ha en lugnande effekt på oss människor.

Trä är naturligt, cirkulärt och förnybart

Rapporter om välbefinnande och hälsa

Graham Lowe, Ph.D. (2020)
The Human and Organizational Benefits of Wood Buildings
Wood, Well-being and Performance

Nyrud, A.Q.; Bringslimark, T. (2010)
Is interior wood use psychologically beneficial? A review of psychological responses toward wood.
Wood and Fiber Science, 202-218

Augustin, S.; Fell, D. (2015)
Wood as a restorative material in healthcare environments.
FPInnovations, Vancouver

Ikei, H.; Song, C.; Miyazaki, Y. (2017)
Physiological effects of wood on humans: a review.
Journal of Wood Science, 1–23

Sifoundersökning banner.jpg

Naturligt levande städer

Välbefinnandet ska finnas med oss var än i staden vi vänder oss. Stora hallar, offentliga lokaler, skolor, badhus och spaanläggningar gör sig utmärkt i trä och inger en naturlig och trivsam känsla.

Cirka 22 000 prenumeranter är intresserade av god träarkitektur. Tidningen Trä innehåller krönikor av framstående personer inom arkitektur samt reportage om nya träprojekt i Sverige och i världen. Tidningen delas ut fyra gånger per år och går att prenumerera på gratis. Senaste numret av tidningen Trä läser du här.

Vår publikation Limträhandbok Del 4 riktar sig i första hand till projektörer, konstruktörer, entreprenörer och montörer. Handboken går igenom hur vi beställer, transporterar, skyddar, och monterar din limträkonstruktion på ett korrekt och säkert sätt. Läs den här