Kvarnhuset

Typ: Byggnader med stor spännvid
Antal våningar: 1
Kommun: Jokkmokk
Byggyta: 457
Produktionsår: 1990
Arkitekt: MAF Arkitektkontor AB genom arkitekterna Per Persson och Mats Winsa 
Konstruktör: Arne Johnsons Ingenjörsbyrå AB
Entreprenör: Kraftbyggarna Entreprenad AB
Byggherre: Jokkmokks Kommun
 
Arkitektens beskrivning av materialbehandling:
Perudden har med sin sandhed, tallskog och sitt utgrävningsfynd inspirerat materialvalet. Till byggnaden har valts en lätt konstruktion av trä. Lättheten gör det möjligt att bygga nära nipkanten. För att behålla markens fukt och bärförmåga faller regnvattnet fritt från papptaket. Inom timglasets form har sanden ersatts med ett tåligare grus. Dess form betonas genom förtätande plantering av tallskogen. Tidsaxelns rustika stolprad är av rundbarkat timmer. Byggnadens fasad har en kraftig specialsågad liggande panel. Allt virke utomhus har strukits med pigmenterad trätjära.
 
Gångytorna har förstärkts med ingjutna skifferplattor. Byggnadens allmänna golvytor har kantsågat skiffer med klovad yta. Kvartsgrus ligger som fris och möter vid fönster det utvändiga gruset. Kvarts hittades vid utgrävningarna. Entréns dörrhandtag är av ek. Trädslaget växte här för 6000 år sedan. Isväggen har stående råspontad panel i olika dimensioner. Dess vita slamfärg förstärker iskänslan. Receptionsdisken är högblankt vit. Hyllor, hyllkonstruktion, skärmar och sophållarnas beklädnad är i furu. Dessa är målade rödockra, en järnoxid från fyndplatsen. Den svarta filmsalsväggen har en stående konvex träpanel. Undertak av vitlaserad furu 28x28 mm. Sittbänkarnas ofriserade älghudar är barkgarvade och sammanfogade med sentråd. En grupp tallar står tätt bakom byggnaden. Från filmsalen leder en stig ut. Den söker sig ut mellan träden och landskapet öppnar sig.

Genom att använda svenskttra.se accepterar du vår användning av kakor.