Genom att använda svenskttra.se accepterar du vår användning av kakor.

Skogssauna Tomtebo

Läge: Norrlandet, Gävle
Typ av byggnad: Badhus, bastu och gästhus mm
Byggherre: Familjen Seitola-Gunnarsson
Ansvarig arkitekt: Meter Arkitektur AB genom Bengt Carlsson
Medverkande arkitekter: Pär Andreasson, Jesper Embring, Gustav Backström
Landskapsarkitekt: Lars Krantz, Wij Trädgårdar
Byggnadsentreprenör: Urfjället Bygg AB genom Kaj Stefanius, Bo Törnkvist
K-Konsult: Christian Evertsson, COWI AB, Göteborg
V-Konsult: Jonas Erdefelt, WESS Systems AB, Gävle
El-Konsult: Tommy Skog, Connectkonsult, Gävle
Markkonsult: Thomas Andersson, WSP, Gävle
Byggår: 2008-2011
 
Den smala paviljongen på halvön Norrlandet utanför Gävle bjuder på en upplevelse som hämtat sin näring från skogskojor och nordiska timmerhus, 1970-talets gillestugor, men framförallt från själva platsen och den sekelgamla helhetsmiljön. Byggnaden skapar ett arkitektoniskt gestaltat skogsbryn där massivträstrukturen står lätt i skogsmarken på platsgjutna betongplintar. Massivträskivorna bilder också scenografi för badupplevelsen där man på ett trädäck av kärnfuru rör sig fritt mellan ute och inne mot skogen och havet.