Vi arbetar för de globala målen

Globala målen är den mest ambitiösa agendan för hållbar utveckling som världens länder någonsin antagit och finns till för att uppnå fantastiska saker till år 2030. Vi vill berätta hur svensk träindustri arbetar för att nå målen och varför användningen av svenskt trä kan vara en del av lösningen.

Trä & Teknik blir en för Agenda 2030

Vid Trä & Teknik i Göteborg den 8 - 11 september 2020 kommer Agenda 2030 vara en grund för många av budskapen från branschen. Läs NTT Woodnets artikel där Mathias Fridholm berättar att Svenskt Trä har valt ut de punkter i Agenda 2030 där man i första hand vill uppmärksamma träindustrins möjligheter att ge avtryck.