Vi arbetar för de globala målen

Globala målen är den mest ambitiösa agendan för hållbar utveckling som världens länder någonsin antagit och finns till för att uppnå fantastiska saker till år 2030. Vi vill berätta hur svensk träindustri arbetar för att nå målen och varför användningen av svenskt trä kan vara en del av lösningen.

Agenda 2030 och Svenskt Trä

Läs NTT Woodnets artikel där Mathias Fridholm berättar om de mål i Agenda 2030 där Svenskt Trä uppmärksammar träindustrins möjligheter att göra skillnad.

Agenda 2030 väntas bli fokus för mässan Trä & Teknik som nu planeras hållas 2021 (tidigare planerad till september 2020).