Mål 11 - Hållbara städer och samhällen

Bostäder till alla!

Vi kommer att vara elva miljoner invånare i Sverige år 2029. Och till 2030 ska det finnas tillgång till fullgoda, säkra och ekonomiskt överkomliga bostäder till alla. Hur löser vi den ekvationen?

- De större orterna kommer att växa och våra befolkningskluster kommer att bli än mer koncentrerade framöver. En snabb förflyttning in till städer ställer också krav på hållbar planering av bostäder, infrastruktur och offentliga platser. Utvecklingen är global och driver mot ett industriellt byggande med förtillverkning. Trä är ett lätt och starkt material som gör att vi i urbana områden på ett enkelt sätt kan bygga på, bygga ut och bygga till, säger Susanne Rudenstam som är chef för Sveriges Träbyggnadskansli.

Genom att använda svenskttra.se accepterar du vår användning av kakor. Vi värnar om personlig integritet vilket innebär att dina personuppgifter alltid hanteras på ett ansvarsfullt sätt. Läs vår integritetspolicy.