Mål 9 - Hållbar industri, innovationer och infrastruktur

Med fler kloka huvuden ihop kommer vi ännu längre!

Därför vill vi se starkare samarbeten mellan träindustrin och akademin för att utveckla forskningen inom träområdet.

- För oss är det mycket viktigt att vi driver forskningen inom träområdet framåt. Idag finns produkter av trä som i styrka möter sig med betong och som samtidigt lagrar koldioxid under hela dess livstid. Vi stödjer forskning och utbildning inom träområdet för att förbättra materialets konkurrenskraft och bidra till omställningen till ett klimatneutralt samhälle. När fler väljer en karriär för att utveckla produkter, användningsområden och hjälpmedel för att ta ut det bästa av råvaran – då har vi lyckats, säger Björn Källander som är chef för standardisering och forskning på Svenskt Trä.

 

Erbjudandet om en miljömässigt hållbar stadsutveckling kräver kvalitet och produktivitet

Enligt en kartläggning från Boverket kostar fel, brister och skador i byggsektorn över 50 miljarder varje år. Det är ett bortfall på mellan 11 000 - 17 000 nya lägenheter.

- Tid och pengar går förlorade på fler sätt när man inte bygger smart. Industriellt träbyggande är ett effektivt sätt att erbjuda högre produktivitet, säger Susanne Rudenstam som är chef för Sveriges Träbyggnadskansli.

Genom att använda svenskttra.se accepterar du vår användning av kakor. Vi värnar om personlig integritet vilket innebär att dina personuppgifter alltid hanteras på ett ansvarsfullt sätt. Läs vår integritetspolicy.