Mål 9 - Hållbar industri, innovationer och infrastruktur

Med fler kloka huvuden ihop kommer vi ännu längre!

Därför vill vi se starkare samarbeten mellan träindustrin och akademin för att utveckla forskningen inom träområdet.

- För oss är det mycket viktigt att vi driver forskningen inom träområdet framåt. Idag finns produkter av trä som i styrka möter sig med betong och som samtidigt lagrar koldioxid under hela dess livstid. Vi stödjer forskning och utbildning inom träområdet för att förbättra materialets konkurrenskraft och bidra till omställningen till ett klimatneutralt samhälle. När fler väljer en karriär för att utveckla produkter, användningsområden och hjälpmedel för att ta ut det bästa av råvaran – då har vi lyckats, säger Björn Källander som är chef för standardisering och forskning på Svenskt Trä.

Genom att använda svenskttra.se accepterar du vår användning av kakor. Vi värnar om personlig integritet vilket innebär att dina personuppgifter alltid hanteras på ett ansvarsfullt sätt. Läs vår integritetspolicy.