Träprisgalan 2020

Den 19 mars 2020 delar vi ut Träpriset – Sveriges hållbara arkitekturpris.

Priset går till det byggnadsverk som sedan förra prisutdelningen 2016, på bästa sätt tillvaratagit träets möjligheter och skapat god träarkitektur som samtidigt speglar och utvecklar vår samtid.

Utöver prisutdelning utlovar vi inspirerande samtal om innovativt träbyggande. Vi talar om vikten av att bygga vackert och funktionellt men inte minst med klimatet i åtanke. Trä är det enda förnybara byggmaterialet vilket gör det till ett självklart val när vi skapar framtidens hållbara städer. 

Vi firar det hållbara samhället byggt på innovation, framtidstro och ansvarstagande! Läs mer om Träpriset här

 

Vi behöver din anmälan senast fredag 28 februari. Begränsat antal platser.

Kostnad
Ditt deltagande är kostnadsfritt.
Anmälan är bindande. Vid avbokning efter 28 februari eller vid uteblivet deltagande faktureras 1 000 kr exkl. moms. Vid sen avanmälan på grund av sjukdom krävs läkarintyg.

Vi värnar om din integritet
Den 25:e maj 2018 trädde den nya dataskyddsförordningen GDPR (General Data Protection Regulation) i kraft. GDPR beskriver en ny EU-omfattade lag som berör all typ av persondata som direkt eller indirekt kan knytas till en individ och ersätter den befintliga Personuppgiftslagen (PUL). 

Svenskt Trä värnar om personlig integritet vilket innebär att dina personuppgifter alltid hanteras på ett ansvarsfullt sätt. Läs vår integritetspolicy i sin helhet här

Notera
Vi dokumenterar Träprisgalan 2020 i både film och foto.

Genom att använda svenskttra.se accepterar du vår användning av kakor. Vi värnar om personlig integritet vilket innebär att dina personuppgifter alltid hanteras på ett ansvarsfullt sätt. Läs vår integritetspolicy.