Digitalisering och produktutveckling

Som medlem i Svenskt Trä/Skogsindustrierna är du med och driver frågor om digitalisering kopplat till produkter och logistik.

Stärka trämaterialets position genom digitalisering

Genom att systematiskt arbeta med att vi som bransch själva definierar våra produkter och hur de ska användas stärker vi trämaterialets position.

Genom att använda svenskttra.se accepterar du vår användning av kakor. Vi värnar om personlig integritet vilket innebär att dina personuppgifter alltid hanteras på ett ansvarsfullt sätt. Läs vår integritetspolicy.