Föreningen Svenska Trävaruskiljemän (FST)

Hjälp och rådgivning av trävaruexperter

Som medlem får du tillgång till FST:s experter. FST är en sammanslutning av trävaruexperter som åtar sig uppdrag som skiljedomare och besiktningspersoner inom branschen. Bland medlemmarna finns också expertis inom många närliggande områden. De kan därför även tillhandahålla rådgivning och förmedla kontakter mellan branschens olika aktörer. FST:s medlemmar är sakkunniga ifråga om bland annat lagstiftning och kontraktsfrågor samt har lång erfarenhet av trävarubranschen på såväl nationell som internationell nivå.

Genom att använda svenskttra.se accepterar du vår användning av kakor. Vi värnar om personlig integritet vilket innebär att dina personuppgifter alltid hanteras på ett ansvarsfullt sätt. Läs vår integritetspolicy.