Juridisk hjälp

Affärsjuridisk rådgivning –  sågverk och grossister

Svenskt Trä/Skogsindustrierna erbjuder dig som medlemsföretag inom sågverksnäringen fri affärsjuridisk telefonrådgivning med inriktning mot avtals-, försäljnings- och exportfrågor, under begränsad tid.

Denna service sköts av jurist Johanna Albihn på den affärsjuridiska byrån adLegus AB. Johanna är sedan många år verksam inom branschen. Vid affärsjuridiska förfrågningar står Skogsindustrierna för kostnaderna förutsatt att rådgivningen inte tar mer än 45 minuter i anspråk. Om ärendet är mer tidskrävande än så och om särskild överenskommelse träffas mellan dig som medlemsföretag och adLegus kan du anlita adLegus för egen räkning. Observera att adLegus vid annat än generell rådgivning måste göra en sedvanlig jävskontroll (intressekonfliktskontroll).

Johanna Albihn
adLegus AB
Arsenalsgatan 2
111 47 Stockholm
Telefonnummer +46 8 21 00 20
Mobil +46 760 28 08 10
E-post: johanna.albihn@adlegus.se

Information om adLegus finns på adlegus.se

Genom att använda svenskttra.se accepterar du vår användning av kakor. Vi värnar om personlig integritet vilket innebär att dina personuppgifter alltid hanteras på ett ansvarsfullt sätt. Läs vår integritetspolicy.