Konkurrenskraft genom påverkansarbete

Tillsammans blir vi starkare. Med många medlemmar får vi större tyngd när vi driver intresse- och marknadsföringsfrågor för branschen. Svenskt Trä är en del av Skogsindustrierna som företräder företag inom massa-, pappers- och den trämekaniska industrin.

Gemensamt påverkansarbete

Som medlem i Svenskt Trä/Skogsindustrierna är du med och påverkar de näringspolitiska frågor vi driver mot beslutsfattare och myndigheter i Sverige och Europa. Vi gör din röst hörd och företräder företagens gemensamma intressen i situationer där enskilda företag inte har möjlighet att agera. Vi deltar i debatter, påverkar beslutsfattare, kontaktar myndigheter och svarar på remisser i alla frågor som rör branschens utveckling och konkurrenskraft. Vi har en tät dialog med våra medlemsföretag genom arbetet i våra kommittéer.

Genom att använda svenskttra.se accepterar du vår användning av kakor. Vi värnar om personlig integritet vilket innebär att dina personuppgifter alltid hanteras på ett ansvarsfullt sätt. Läs vår integritetspolicy.