Medlemskarta

Här finns våra medlemmar

Många vänder sig till oss för att hitta en leverantör av svenskt trä. På vår digitala medlemskarta finns alla Svenskt Träs medlemmar med i en svensk respektive engelsk version. För att det ska bli lätt att kontakta er så har vi angivit både medlemsföretagets mejladress och webbplats. Medlemskartan går att filtrera på företagsnamn, ort, träslag, vidareförädling, certifikat och produktionsvolym.

Få inspiration och nyheter från oss

Anmäl dig och få information om bland annat publikationer och seminarier från Svenskt Trä via e-post

Anmäl dig för att få inspiration