Genom att använda svenskttra.se accepterar du vår användning av kakor.

Juridisk hjälp

Affärsjuridik

Som medlem i Skogsindustrierna får du här information och rådgivning i juridiska frågor.

Här finns information om affärsjuridisk rådgivning och kontraktsformulär för sågverksindustrin och trävarugrossister.

Affärsjuridisk rådgivning –  sågverk

Skogsindustrierna erbjuder medlemsföretagen inom sågverksnäringen en begränsad fri affärsjuridisk telefonrådgivning med inriktning mot försäljnings- och exportfrågor.

Denna service sköts av Mathias Winge vid Setterwalls Advokatbyrå. Mathias är ansvarig för rådgivningen. Vid affärsjuridiska förfrågningar står Skogsindustrierna för kostnaderna förutsatt att rådgivningen inte tar mer än 45 minuter i anspråk. Om ärendet är mer tidskrävande än så och om särskild överenskommelse träffas mellan medlemsföretaget och advokatbyrån kan företaget anlita advokatbyrån för egen räkning. Observera att advokatbyrån vid annat än generell rådgivning måste göra en sedvanlig jävskontroll (intressekonfliktskontroll).

Mathias Winge, Advokat
Setterwalls Advokatbyrå
Box 1050
111 47 Stockholm
Telefonnummer +46 8 598 890 38
Mobil +46 70 544 18 96
E-post mathias.winge@setterwalls.se 

Information om advokatbyrån finns på setterwalls.se