Seminarium för ingenjörsmässigt byggande i trä 2023

Välkommen på Seminarium för ingenjörsmässigt byggande i trä den 9 november på Slagthuset i Malmö.

Svenskt Trä bjuder in till en spännande dag med inspirerande föredragshållare inom temat - Fyra steg mot ett klimatneutralt samhällsbyggande.

Seminariet riktar sig främst till dig som är entreprenör, platschef, arbetsledare, entreprenadsingenjör, konstruktör, student eller arkitekt.

På plats finns även en minimässa där du har goda förutsättningar att knyta nya affärskontakter och möta potentiella leverantörer.

Tema: Fyra steg mot ett klimatneutralt samhällsbyggande

Program

08.00 Registrering, kaffe och mässa
09.00 Välkomna till ett seminarium om dom fyra stegen mot ett klimatneutralt samhällsbyggande
Gabriel Eriksson och Johan Fröbel, Svenskt Trä
Välj trä!
Den förnyelsebara biomassa som växer i våra skogar kan bli allt från sågade trävaror till exempelvis klimatneutrala hus, broar, förpackningar, kläder och hygienprodukter. För att använda jordens resurser effektivt blir det därför viktigt att använda rätt trä på rätt plats. Ett hållbart industriellt träbyggande handlar om ständiga förbättringar och ökad resurseffektivitet – detta för att värna om jordens resurser och successivt minska fossila utsläpp och växthusgaser. Om vi skulle välja trä i hälften av alla flerbostadshus som byggs i Sverige, i stället för andra material, skulle det innebära att klimatpåverkan i byggskedet minskas med cirka 40 procent.
09.05 Malmös färdplan mot klimatneutralitet
Marcus Horning, stadsbyggnadsdirektör, Malmö stad
Marcus-Horning.150.jpg
09.30 Resan börjar i skogen
Åsa Blom, docent, prodekan, Linnèuniversitetet
Asa -ydell-Blom-150.png
10.00 Kaffe och frukt  
Forskning, utveckling & innovation
Cirka 40 procent av alla växthusgaser i en genomsnittlig stad är direkt relaterade till samhällsbyggande. Att minimera dessa växthusgaser och kraftigt reducera nyttjandet av jordens resurser kommer att kräva radikala förändringar i hur morgondagens samhällen planeras, utformas, byggs och används. Det finns mycket kunskap, det finns många projekt som visar vägen – Och det finns unika projekt som tänjer gränserna för vad som är möjligt att bygga i trä!
10.30 Träbyggande och klimat
Martin Erlandsson, projektledare, IVL
Martin-Elandsson-150.jpg
11.00 Sveriges största logistikanläggning i trä
Eva Sterner, chef för utvecklingsprojekt, NREP
Eva-Sterner-150.jpg
11.30 Det klimatneutrala polishuset
Jonas Hällgren, ingenjör, Utopia arkitekter &  Mattias Littström, arkitekt, Utopia arkitekter

Jonas-Hällgren150.jpg Mattias-Littström-150.jpg

12.00 World of Volvo i Göteborg
Thomas Thompson, projektledare, World of Volvo
thomas-thompson-150.jpg
12.30 Lunch och mässa  
Konsten att nyttja det redan byggda
När vi eftersträvar ett hållbart samhällsbyggande kan vi inte fortsätta att slentrianmässigt riva det redan byggda. Kanske kan behoven lösas på mycket enklare sätt? Kanske genom att skapa nya planlösningar? Kanske genom att utföra en tillbyggnad eller en påbyggnad? Många gånger går det att åstadkomma det man önskar utan att riva och bygga nytt, utan att tära ytterligare på jordens resurser.
13.30 Exteriört - Timber on top
Jessica Becker, projektkoordinator, Trästad  
Jessica-Becker-150.jpg
14.00 Interiört - Återbruksprojektet Gjuteriet
Hanne Birk, utvecklingschef, Varvsstaden
Hanne-Birk-150.jpg
14.30 Fika och mässa  
Förnyelsebart & klimatneutralt
De mest hållbara byggnaderna är de som aldrig rivs. Det vackra är hållbart. Motsatsen är motsatsen! Det finns en självklar logik i att de byggnader som står över tid, som människor tycker om och tar om hand om, som kan cirkuleras i generationer, också är de bästa för klimatet och jordens resurser. Idag kan vi se hur modern digital teknik gör det möjligt att fräsa fram detaljer och knutpunkter ur trämaterialet för att återigen möjliggöra demontering och återuppbyggnad.
14.50 Hasletre – Det demonterbara kontoret
Ona Flindall, arkitekt, OsloTre AS  
Ona-Flindal-150.jpg
15.30 Catena väljer limträ
Johan Franzén, Affärs-och fastighetschef, Catena AB
johan-franzen-150.jpg
16.00 Fyrtornet - Malmös första kontorshus i trä
Måns Herner, arbetschef, Granitor
Måns-Herner-150.jpg
16.30 Avslut seminarium samt prisutdelning till det bästa examensarbetet
17.00 Avslut mässa  

 

Anmäl dig här till Seminarium för ingenjörsmässigt byggande i trä 2023.

Sista dagen för anmälan är tisdagen den 24 oktober.

Seminariet är kostnadsfritt men outnyttjad plats som avbokats senare än 24 oktober 2023 kommer att debiteras 995 kr/plats exklusive moms och fakturaavgifter. Din plats kan överlåtas till en kollega om detta meddelas till Svenskt Trä senast den 6 november. Vid avanmälan på grund av sjukdom krävs läkarintyg för att inte bli debiterad. Avbokning och överlåtelse meddelas till Therese Hammare

Fotografering och filmning: Vi kommer att fotografera och filma seminariet under hela dagen. Materialet kommer att användas i olika kanaler där Svenskt Trä informerar om sin verksamhet.

Samarbetspartners

Holmen-500.png

 

Martinsons.png

 

Moelven.jpg

 

Setra-500.png

 

Södra-500.png

 

 

 

 

Mässutställare

Platta logotyper mässutställare-2023-3.jpg

Få inspiration och nyheter från oss

Anmäl dig och få information om bland annat publikationer och seminarier från Svenskt Trä via e-post

Anmäl dig för att få inspiration