Björn Källander

Chef standardisering och forskning

”Vi ser ett tydligt skifte mot ökad användning av träprodukter, inte minst inom byggsektorn. Standardisering och forskning är centrala element för utvecklingen av våra medlemmars produkter, marknader och konkurrenskraft.”

Björn leder Svenskt Träs arbete med standardisering och forskning. Björn arbetar för att utnyttja internationell standardisering och målinriktad forskning som medel att stärka svensk träindustris konkurrenskraft. En central uppgift är att fungera som länk mellan företag och akademi, både för att lyfta fram träindustrins forskningsbehov och för att underlätta för träindustrin att tillämpa forskningsresultat. Björn ansvarar för Produktkommitté trä och deltar i Forsknings och Innovationskommittén.

Genom att använda svenskttra.se accepterar du vår användning av kakor. Vi värnar om personlig integritet vilket innebär att dina personuppgifter alltid hanteras på ett ansvarsfullt sätt. Läs vår integritetspolicy.