Björn Nordin

Hållbar möbel- och inredningsbransch med en resurseffektiv biobaserad råvara

Björn-Nordin-Triptyk.jpg

 

”Jag arbetar för att skapa dialog och sprida kunskap, där syftet är att ge goda förutsättningar för en långsiktig hållbar möbel- och inredningsbransch. Vilket i sin tur kan bidra till samhällsnytta med fler arbetstillfällen och en utvecklad glesbygd. Vi kan dessutom öka värdet på skogen och skogens produkter".

Björn Nordin är chef för arkitektur och designfrågor både i Sverige och internationellt. Han arbetar med att belysa ett helhetsperspektiv för all typ av design och arkitektur – där alla aktörer i värdekedjan måste involveras och samarbeta för att tillsammans kunna göra den stora omställningen till att bli hållbara och cirkulära. Utvecklingen av svenskt lövträ i svenska möbel- och inredningsprodukter är en viktig del i hans arbete. Han är också ansvarig för tidningen Trä! och Träpriset, en av Sveriges största arkitekturtävlingar.

Björn är dessutom möbelsnickare och har en lång erfarenhet av möbel- och inredningsproduktion. I dag hjälper han nyetablerade formgivare med att bygga nätverk och kunskap, så att de kan ta sin inspiration och engagemang vidare till färdiga produkter.

Har du några frågor som handlar om skogen, trä, snickerier eller möbelproduktion så är du välkommen att kontakta Björn.

Få inspiration och nyheter från oss

Anmäl dig och få information om bland annat publikationer och seminarier från Svenskt Trä via e-post

Anmäl dig för att få inspiration