Carl Wangel

Kommunikation och public affairs Sveriges Träbyggnadskansli

"Sverige har vi en lång tradition av att bygga en- och tvåvåningshus i trä. De senaste årtiondena har man även insett träets stora tekniska och miljömässiga fördelar. Det har lett till att allt fler höghus, sporthallar och vägbroar byggs med trästomme. I dag står det moderna träbyggandet av flervåningshus för en marknadsandel på 10 % och intresset fortsätter bara att öka."

Carl Wangel ansvarar för kommunikation och public affairs inom Sveriges Träbyggnadskansli och arbetar för att moderna träbyggnader ska användas i högre utsträckning på den svenska byggmarknaden.

Genom att använda svenskttra.se accepterar du vår användning av kakor. Vi värnar om personlig integritet vilket innebär att dina personuppgifter alltid hanteras på ett ansvarsfullt sätt. Läs vår integritetspolicy.