Johan Larsson

Projektledare - Träförpackningar och Certifierad Målad Panel

”Träförpackningar transporterar stora värden vid nationell och internationell handel och är efter byggsektorn den enskilt största användaren av sågade trävaror. Förpackningar gjorda av trä är förnybara, binder koldioxid och är dessutom är biologiskt nedbrytbara. Den höga miljöprofilen får en allt mer central roll i klimatdiskussionerna både med avseende på koldioxidutsläpp och nedskräpning. Tillsammans med medlemsföretagen utvecklar vi branschen för att skapa högre kundvärden och minska klimatpåverkan.”

Johan ansvarar för produktområdet träförpackningar på Svenskt Trä och leder arbetet i Träförpackningskommittén. Hans arbete syftar till att skapa affärsmöjligheter för den svenska träförpackningsindustrin och bidra till standarder, forskning och utveckling inom området. Johan är också ansvarig för Svenskt Träs arbete med Certifierad Målad Panel - CMP, ett system för kvalitetssäkring av industriellt ytbehandlade utvändiga panelbrädor.

Genom att använda svenskttra.se accepterar du vår användning av kakor. Vi värnar om personlig integritet vilket innebär att dina personuppgifter alltid hanteras på ett ansvarsfullt sätt. Läs vår integritetspolicy.