Petter Werner

Konstruktör

"Trä är på många sätt ett unikt material, inte minst ur ett konstruktionsperspektiv. Dess låga vikt i förhållande till dess goda mekaniska egenskaper möjliggör många spännande tillämpningar som till exempel stora fria spännvidder eller tillbyggnader ovanpå redan befintliga hus. Idag sker en ständig utveckling av produkter och konstruktionslösningar och behovet av att sprida kunskap är stort, till såväl hemmasnickaren som yrkesverksamma experter. Att få vara en del av den kunskapsspridning, inspiration och utveckling som Svenskt Trä står för är otroligt spännande."

Petter jobbar som konstruktör på Svenskt Trä och ansvarar bland annat för TräGuiden. Han deltar också i arbetet med att utveckla och uppdatera Svenskt Träs publikationer och digitala verktyg. Petter har även rollen som rådgivare inom ämnet träkonstruktion.

Genom att använda svenskttra.se accepterar du vår användning av kakor. Vi värnar om personlig integritet vilket innebär att dina personuppgifter alltid hanteras på ett ansvarsfullt sätt. Läs vår integritetspolicy.