Virkesåtgång

 

Beräkningar av virkesåtgång

Exempel:
Stående reglar med centrumavstånd 600 mm, till en väggyta med höjd 3 m och längd 12 m. Åtgången blir 1,67 lm/m2, det vill säga 3 x 12 = 36 m2 x 1,67 = 60,12 lm + höjden 3 m = 63,12 lm (exklusive spill).

Exempel:
Liggande spikreglar med centrumavstånd 600 mm, till en väggyta med höjd 3 m och längd 12 m. Åtgången blir 1,67 lm/m2, det vill säga 3 x 12 = 36 m2 x 1,67 = 60,12 lm + längden 12 m = 72,12 lm (exklusive spill).

Genom att använda svenskttra.se accepterar du vår användning av kakor.