Hundra år med limträ

Limmade träkonstruktioner har använts i flera hundra år men fick sitt kommersiella genombrott i början av 1900-talet.

1906: En tysk byggnadskonstruktör, Otto Hetzer (1846 -1911), låter patentera sina limmade träkonstruktioner - så kallade Hetzer Binder. Han får aldrig patent på receptet för sitt lim, varför limmets sammansättning hålls hemligt till långt in på 1950-talet.


Framsida på det svenska patentet för Hetzer Binder.

1917: En norsk byggnadskonstruktör - Guttorm Brekke - köper patenträttigheterna till Hetzer Binder. Han fick ensamrätt för Hetzer Binder i Norge, Sverige och Finland. Tillverkningen skedde till en början i Norge.

1919: Ett dotterbolag till det norska bolaget bildas i Sverige - AB Träkonstruktioner. Tillverkningen lokaliserades till Töreboda.


Från Limträfabriken i Töreboda under 1920-talet.

1921: De första limmade träkonstruktionerna enligt Hetzers system tillverkas för lokala biografbyggnader. Den första beställningen till Statens Järnvägar, SJ, är limmade konstruktioner till en gångbro utanför Göteborg.

1922: Byggnadsingenjör David Tenning anställs vid AB Träkonstruktioner.

1923: SJ beställer Hetzer-konstruktioner till Malmö Central (se bilden nedan). Samma år levereras Hetzer-konstruktioner till bland annat Kungliga Lawn tennisklubben (KLTK) i Stockholm samt till ett flertal sågverksbyggnader.


Malmö banhall.

1924: Företaget försätts i konkurs.

1925: Det nya bolaget bildas - AB Fribärande Träkonstruktioner - med ingenjören David Tenning som verkställande direktör. Som första beställning får det nya bolaget konstruktionerna till Stockholm Central.


Vänthallen vid Stockholms Centralstation.

1926: Tillverkningen av limmade träkonstruktioner i Sverige har från och med nu stor betydelse för utbyggnaden av framförallt hallbyggnader och perrongtak inom järnvägen.

1942: Ett nytt väderbeständigt lim börjar användas till limträtillverkning – fenol-recorcinol-lim.

1960: Från detta år tillverkas limträ vid tre företag i Sverige. De är etablerade i Bygdsiljum, i Långshyttan och i Töreboda.

1973: Svenskt Limträ AB bildas.

2006: Svenskt Limträ AB går in under Skogsindustrierna i Stockholm.

2010: Svenskt Limträ AB blir ett vilande bolag och en ny Limträkommitté bildas som ett sekretariat inom Svenskt Trä.

2012: Limträkommittén består av representanter för Glulam of Sweden AB, Martinson Group AB, Moelven Töreboda AB och Setra Trävaror AB.

Genom att använda svenskttra.se accepterar du vår användning av kakor.