Dimensionering av träkonstruktioner

Dimensionering av träkonstruktioner Del 1-3 fyller en mångårig lucka inom det svenska träkonstruktionsområdet. Böckerna är huvudsakligen framtagna för verksamma byggnadskonstruktörer och för studerande vid byggtekniska utbildningar på universitet och högskolor i Sverige. Men även forskare, arkitekter, studerande vid byggtekniska gymnasier och den som allmänt vill lära sig att dimensionera träkonstruktioner eller bara öka sin kunskap om byggnadsmaterialet trä kan tillgodogöra sig delar av innehållet. Böckerna finns även på engelska med titeln Design of timber structures Volume 1-3.

Dimensionering av träkonstruktioner Del 1 utgåva 2:2016
Projektering av träkonstruktioner. Boken har tagits fram för att underlätta för byggnadskonstruktörer att beräkna träkonstruktioner och är anpassad till Eurokoder samt till de svenska tillämpningsreglerna EKS 10 (BFS 2015:6). 316 sidor, format A4.

Dimensionering av träkonstruktioner Del 2 utgåva 2:2016
Regler och formler enligt Eurokod 5 och EKS 10 (BFS 2015:6) samt materialegenskaper.
Boken är avsedd att användas tillsammans med böckerna Dimensionering av träkonstruktioner Del 1 utgåva 2:2016 och Del 3 utgåva 2:2016.
64 sidor, format A4.

Dimensionering av träkonstruktioner Del 3 utgåva 2:2016
14 beräknade dimensioneringsexempel enligt praxis med lösningar. Boken är avsedd att användas tillsammans med böckerna Dimensionering av träkonstruktioner Del 1 utgåva 2:2016 och Del 2 utgåva 2:2016.
64 sidor, format A4.

Läs Dimensionering av träkonstruktioner Del 1-3 utgåva 2:2016 i pdf här

Beställ Dimensionering av träkonstruktioner Del 1-3 utgåva 2:2016 i tryckt format

Observera att Dimensionering av träkonstruktioner Del 1-3 utgåva 2:2016 säljs i separata exemplar av respektive del eller samlade i ett set som omfattar ett exemplar av varje del.

Beställ Dimensionering av träkonstruktioner här:

 

Genom att använda svenskttra.se accepterar du vår användning av kakor. Vi värnar om personlig integritet vilket innebär att dina personuppgifter alltid hanteras på ett ansvarsfullt sätt. Läs vår integritetspolicy.