Genom att använda svenskttra.se accepterar du vår användning av kakor.

Faktablad på engelska

Svenskt Trä har tagit fram sex faktablad på engelska som presenterar svensk träindustri och svenska träprodukter.

Läs Faktabladen här

Beställ i tryckt format

Faktabladen finns samlade i en mapp och kan beställas kostnadsfritt. 

Kryssa för vilka publikationer du vill beställa
Är du student? Be då din lärare att beställa en hel klassuppsättning.
* Obligatoriska uppgifter