Limträhandbok Del 1-3

Limträhandbok Del 1-3 är resultatet av ett samarbete mellan limträtillverkare och deras branschorganisationer i Finland, Norge och Sverige. Limträhandböckerna finns i tre språkversioner – finska, norska och svenska. Innehållet har anpassats till Eurokod 5 med tillhörande nationellt anpassningsdokument, NA. Detta är den femte omarbetade utgåvan sedan den första versionen gavs ut.

  • Limträhandbok Del 1 behandlar fakta om limträ och vägledning vid projektering.
    Boken riktar sig i första hand till arkitekter, konstruktörer och bygg- och trävaruhandeln men är lämplig även i undervisningen vid högskolor och universitet. Innehållet omfattar fakta om limträ och nödvändiga underlag för projektering med limträ. Limträhandbok Del 1 omfattar 88 sidor och är i A4-format.
  • Limträhandbok Del 2 innehåller konstruktionsberäkningar för statisk dimensionering av limträ. Skriven för byggnadskonstruktörer, men passar även vid undervisning i konstruktionsteknik vid högskolor och universitet. Limträhandbok Del 2 omfattar 268 sidor och är i A4-format.
  • Limträhandbok Del 3 – beräkningsexempel för de vanligaste limträkonstruktionerna. Omfattar ett stort antal tabeller. Riktar sig till byggnadskonstruktörer. Är även lämplig att använda vid undervisning av konstruktionsteknik vid högskolor och universitet. Limträhandbok Del 3 omfattar 224 sidor och är i A4-format.

Läs Limträhandbok Del 1-3 i pdf här

Beställ Limträhandböckerna här:

 

Genom att använda svenskttra.se accepterar du vår användning av kakor.